Choď na obsah Choď na menu
 


ŠKOLSKÉ PRAVIDLÁ

 

Pravidlá Delarinu  sa vám možno všetky nebudú páčiť, ale musíte ich dodržiavať inak môže dôjsť aj k vášmu vylúčeniu

 

 

Obrázok 1. Každý človek sa môže registrovať iba raz. Ak sa zistí, že má vytvorených viac kont, všetky budú vymazané.


2.
Žiaci aj kvalifikovaní čarodejníci sú si rovní. Nikto sa nad nikoho nesmie vyvyšovať a nikto nikoho nesmie ponižovať. Každý má právo vyjadriť svoj názor. Dôležitý je však spôsob akým ho vyjadríte. Nikto sa nesmie vyhrážať druhému, tiež ho nesmie urážať. (Toto pravidlo si však nevysvetľujte tak, že si tu môžete robiť čo chcete. Ak vám raz dospelý čarodejník niečo zakáže, ste povinný to rešpektovať. Ak to však považujete buď za ponižujúce, nevhodné alebo nespravodlivé, máte právo sa ozvať a sťažovať a to na ministerstve mágie, vedúcemu svojej fakulty, či riaditeľke školy.)

3.
Zakazuje sa používať nadávky na každom mieste školy, ministerstva či iných častí tohto sveta.

4.
Žiaci/kvalifikovaný nesmú na žiadnom mieste školy poslať link (adresu inej stránky/url/odkaz) bez povolenia riaditeľky, ministra mágie alebo vedúceho fakulty.

5.
Zapĺňanie chatov opakujúcimi sa alebo nezmyselnými správami a nadmerným množstvom smajlíkov (podľa úsudku kompetentných osôb) je zakázané

6.
Na všetkých chatoch školy je zakázané písať si o záležitostiach iných stránok s tematikou Harry Potter rpg (napr. či ste odovzdali kvízy, poslali domáce úlohy, atď).

7. Kúzla na škole je nutné používať s rozvahou a len tie, ktoré vám podľa výšky vašej many ( viac o mane sa dozviete v knižnici) prislúchajú.

8. Je nutné na škole dodržiavať
RPG pravidlá a hrať RPG ( viac o RPG a jeho chybách sa dozviete ďalej)

9.
Riaditeľka, minister mágie a vedúci fakúlt si vyhradzujú právo pravidlá kedykoľvek meniť.


  pokračovať